Ben

Standaard

Ben is een van de grootste online prepaid aanbieders. ben staat bekend als een betrouwbaar prepaid aanbieder. Bij ben zijn er heel vaak acties waarmee je op je bel kosten kan besparen of dat je extra beltegoed krijgt. Zo zijn er ook spaar programma`s bij ben om te sparen als je beltegoed koopt.

Ben bied ook de mogelijkheid om direct online op hun website je beltegoed op te waarderen. Ook is er de mogelijkheid om online je gebuikt te bekijken.

Ben

Ben prepaid prijslijst
Ben vrij
Standaardtarief
Tarief per minuut

0,18

Tarief per sms

0,18

Voordeeltarief
Tarief per minuut

0,09

Tarief per sms

0,09

 

Je betaalt per seconde met een starttarief van 9 cent per gesprek. Na iedere opwaardering bel en sms je 30 dagen voor het Voordeeltarief (9 cent). Dit tarief is geldig voor het versturen van standaard sms-berichten en bellen binnen

 

Nederland naar Nederlandse vaste en mobiele nummers. Voor bellen en sms’en in, naar en vanuit het buitenland en het gebruik van betaalde servicenummers gelden andere tarieven en aanvullende voorwaarden. De Ben prepaid-aansluiting vervalt als je gedurende 6 maanden geen gebruik maakt van je simkaart (bijvoorbeeld bellen, sms’en, opwaarderen).

 

Sms bundel
Ben sms maandbundel
Maandbedrag € 9,99
Aantal sms binnen de bundel 1000
Tarief per sms binnen de bundel € 0,01

 

De sms bundel is alleen geldig voor het versturen van standaard sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse vaste en mobiele nummers. Deze sms-jes gaan eerst uit de Ben sms maandbundel. Als die op is, gaan de sms-jes uit je beltegoed. Voor het verzenden van sms-berichten naar buitenlandse nummers, voor het verzenden en ontvangen van sms-berichten in het buitenland en voor het verzenden en ontvangen van sms-berichten naar of van betaalde servicenummers gelden andere tarieven. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. De sms-jes zijn 30 dagen geldig. De bundel is uitsluitend beschikbaar in combinatie met Ben prepaid. Een sms-bericht kan maximaal 160 tekens bevatten.

 

Internet bundel
Ben internet maandbundel
Maandbedrag

9,99

Ben internet dagbundel
Bedrag per dag

0,99

 

De internet bundel is alleen geldig voor gebruik van internet binnen Nederland. De maximum snelheid is 1024 Kbps downstream en 384 Kbps upstream. Na verbruik van 1 GB per maand wijzigt de snelheid automatisch naar maximaal 64/64 Kbps. De internet bundel is te gebruiken voor internet over GPRS, UMTS, en HSDPA. De bundel is uitsluitend beschikbaar in combinatie met Ben prepaid. De Ben internet maandbundel is 30 dagen geldig. De Ben internet dagbundel is 24 uur geldig met een datalimiet van 20MB. Indien je over de 20MB gaat of geen internetbundel hebt betaal je € 1,00 per MB.

 

Extra mogelijkheden

 

Internet                                                                                        €   1,00 per MB

 

Het gebruik van internet in Nederland wordt per etmaal vastgesteld en naar boven afgerond op 10 KB of een veelvoud van 10 KB.

 

 

Voicemail

 

Afluisteren berichten en instellen of wijzigen voicemail vanuit NL via 1233

 

Afluisteren berichten vanuit het buitenland Telefonisch oproepbericht vanuit Nederland

 

 

 

Beltarief

 

Zie tarief bellen vanuit het buitenland Beltarief

Servicenummers

 

Ben klantenservice (1200 via je mobiel, 06 – 2400 1400 via een andere telefoon)

 

Klantenservice vanuit het buitenland (+316 – 2400 1400)

 

Opvragen en opwaarderen Ben prepaid beltegoed in NL (1244 via je mobiel)

 

Opvragen beltegoed vanuit het buitenland (*134#) 112 (noodoproep)

 

Bellen naar Nederlandse 0800-nummers vanuit NL 0900, 0906, 0909 servicenummers

 

084, 087 servicenummers 067, 085, 088 servicenummers 00800 servicenummers

 

066 nummers

 

18XY servicenummers

 

14XYZ servicenummers 116XYZ servicenummers

 

Diensten

 

Nummerweergave of verbergen nummerweergave (niet mogelijk bij sms)

Geheim nummer

 

Groepsgesprek (alleen betalen voor verbindingen die zelf worden opgezet)

 

Dubbelgesprek (alleen betalen voor verbindingen die zelf worden opgezet)

 

Gespreksblokkering aanzetten door Ben klantenservice

 

Gespreksblokkering en/of pincode wijzigen door Ben klantenservice

 

Vervanging defecte/gestolen simkaart

 

Opvragen Pin-/Puk-code (alleen voor geregistreerde klanten)

 

Wijzigen mobiele telefoonnummer Nummerbehoud


 

 

 

Standaard beltarief

 

Zie tarief bellen vanuit het buitenland naar NL

Tarief servicenummer + standaard beltarief

 

€  0,60 per minuut + tarief servicenummer Standaard beltarief

 

€  0,25 per minuut + starttarief

 

€  0,25 per minuut + starttarief

 

Tarief servicenummer + standaard beltarief

 

De kosten voor gebruik van je mobiele telefoon lopen door als je wordt doorverbonden.

 

Tarief servicenummer + standaard beltarief Tarief servicenummer + standaard beltarief

 

 

 

Gratis

 

Gratis

Beltarief

 

Beltarief

 

€ 15,00 behandelingskosten

 

€ 5,00 behandelingskosten

 

€ 10,00 behandelingskosten

Gratis

 

€ 15,00 behandelingskosten

Gratis

 

 

 

Bellen naar het buitenland

 

Bellen naar Zone 1 (inclusief EU landen)                      € 0,75 per minuut

 

Bellen naar Zone 2                                                         € 1,25 per minuut

 

Bellen naar Zone 3                                                         € 1,85 per minuut

 

Voor de verdeling van landen per zone kijk op www.ben.nl. De Ben Buitenland tarieven gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. Je betaalt per 30 seconden, met een minimum van een minuut.

Sms-bericht naar het buitenland € 0,29 per bericht
Zone 1 en NL Zone 2 Zone 3
Bellen van zone 1 (EU) naar

0,35

1,25

2,25

Bellen van zone 2 naar

1,25

1,25

2,25

Bellen van zone 3 naar

2,25

2,25

2,25

Gebeld worden in

0,10

0,75

1,00

Sms versturen in
(per bericht)

0,11

0,50

0,50

Sms ontvangen in
(per bericht) Gratis Gratis Gratis
Mms versturen in Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk
Gebruik van internet in Niet mogelijk Niet mogelijk Niet mogelijk

 

 

Voor de verdeling van landen per zone kijk op www.ben.nl. De tarieven Bellen naar het buitenland gelden voor gesprekken met reguliere vaste en mobiele nummers. Voor het bellen naar betaalde servicenummers gelden andere tarieven en voorwaarden. Voor bellen binnen zone 1 betaal je per seconde met een minimum van 30 seconden. Voor gebeld worden binnen zone 1 betaal je per seconde. In zone 2 en 3 betaal je per 30 seconden met een minimum van een minuut voor zowel bellen als gebeld worden.

 

Voorwaarden Ben prepaid prijslijst

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en afgerond op 2 decimalen. Geldig vanaf oktober 2012. (Prijs)wijzigingen en zet-/drukfouten voorbehouden. Alle genoemde prijzen gelden voor het verkeer binnen Nederland, per minuut en je betaalt per seconde met een starttarief van 9 cent per gesprek, tenzij anders aangegeven. Niet alle diensten zijn automatisch beschikbaar. Kijk op www.ben.nl voor meer informatie.

Leave a Reply